QUY ĐỔI HÀNG CỒNG KỀNH

QUY ĐỊNH TÍNH PHÍ ĐỐI VỚI MẶT HÀNG CỒNG KỀNH

 Cân nặng tịnh: là cân nặng thực tế của kiện hàng. Cân nặng quy đổi: là cân nặng được quy đổi theo thể tích Nếu cân nặng quy đổi > cân nặng thực tế của kiện hàng, VNTaobao sẽ tính phí vận chuyển theo cân nặng quy đổi.

I. Khái niệm

Cân nặng tịnh: là cân nặng thực tế của kiện hàng.

Cân nặng quy đổi: là cân nặng được quy đổi theo thể tích được tính theo công thức sau:

Cân nặng quy đổi (Kg) = Dài (cm) * Rộng (cm) * Cao (cm)/6000

 

II.Quy định của VNTaobao

Nếu cân nặng quy đổi > cân nặng thực tế của kiện hàng, VNTaobao sẽ tính phí vận chuyển theo cân nặng quy đổi.

 

    

-  Công thức quy đổi ra thể tích (cm3) = Dài * Rộng * Cao/1.000.000

*Ví dụ: Một kiện hàng có kích thước:

           Dài 40cm x Rộng 30cm x Cao 20cm/1.000.000 = 0.02m3

Tác giả: VNtaobao